Kongre ve Seminerler

KATILMIŞ OLDUĞUM YURTİÇİ VE YURTDIŞI KONGRELER
 • Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi, Kasım 1999, Ankara
 • Ulusal Klinisyen Hemşireler ve Ebeler Kongresi, Mayıs 2000, Antalya
 • Kardiyoloji Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı, Nisan 2001, Bursa
 • International Nursing Management Conference, Ekim 2001, Denizli
 • İletişim ve Hizmette Mükemmellik, KALGEM Eğitim Danışmanlığı, Kasım 2003
 • Stoma Bakım Hemşireliği Kursu, Sertifikalı Program, Kasım 2001, Ankara
 • Ü.S.U.A.M Hizmet İçi Eğitim Programı, Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı, Mart 2002, Bursa
 • Uludağ Cerrahi Hemşirelği Sempozyumu, Nisan 2002, Bursa
 • Türk Üroloji Derneği, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim 2002, Antalya
 • Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Aralık 2002, Bursa
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Sağlık Hizmeti Sunan Kuruluşlarda Toplam Kaliteye Ulaşma Süreci, Aralık 2002-Nisan 2003, Bursa
 • Türk Üroloji Derneği 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim2004, Antalya
 • Ü.S.U.A.M Stomaterapi Sempozyumu, Aralık 2004, Bursa
 • XXth EAUN Congress, Mart 2005, İstanbul
 • Ağrı ve Akut Ağrılı Hastaya Yaklaşım ve İntravenöz İnfüzyon Eğitim Programı, Mayıs 2003, Bursa
 • Medikal- Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Aralık 2005, Bursa
 • 21st Annual EAU Congress, Marc 2006, Paris
 • Cinsel Mutluluk Sempozyumu, Mayıs 2006, İstanbul
 • Ulusal Üroloji Kongresi , Haziran 2006, Antalya
 • 9th Surgery for the Incontinent Child and Bowel Problems, Eylül 2006, Antalya
 • Infection Prevention Seminar, Şubat 2007, Bursa
 • Üriner Stomalarda Bakım Kursu, Mayıs 2007, İstanbul
 • Türk Üroloji Derneği, 5. Uludağ Üroloji Günleri, Ocak 2008, Bursa
 • 24th EAU Congress, Marc 2008, Milano
 • Sağlıkta Akreditasyon Sempozyumu, Haziran 2008, Bursa
 • Ulusal Androloji Kongresi, Mayıs 2009, İzmir
 • Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Ekim 2009, İstanbul
 • Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi, Haziran 2010, Zonguldak
 • Annual Meeting of The European Society for Peadiatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, June 2010, İstanbul
 • Üroloji Hemşireleri Derneği 4. Ulusal Üroloji Hemşireleri Kongresi, Kasım 2010, İstanbul
 • FE&MALE in ENDOUROLOGY 2011, September 2011, Amsterdam
 • İç Tetkikçi Sertifika Programı, Şubat 2011, Bursa
 • Hastane Enfeksiyonları ve Önleme Kursu, Mart 2012, Bursa
 • Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2012, Bursa
 • Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan 2012, Bursa
 • İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği, II. Hemşirelik Sempozyumu, Mayıs 2014, İstanbul
   
KONGRE – PANEL ABSTRAK VE SUNUMLARI

1- Türk Üroloji Derneği 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Ekim 2004, Antalya

 • Stomalı Erişkin Hastalarda Hemşirelik Bakımı (sunum)
 • Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Sonrası Oluşan Şikayetler (abstrak)

2 -19.Ulusal Üroloji Kongresi, Haziran 2006, Antalya

 • Kadın Orgazmını Etkileyen Erkeğe Ait Faktörler (abstrak)

3- 9th Surgery for the Incontinent Child and Bowel Problems, Eylül 2006, Antalya

 • Çocuklarda Laparoskopik Cerrahi ve Ameliyat Sonrası Hemşirelik

Bakımı ( sunum)

4- Üriner Stomalarda Bakım Kursu, Mayıs 2007, İstanbul

 • Üriner Stomalı Erişkin Hastada Ürostomi Bakımı ve Hemşirelik

Yaklaşımı ( sunum)

5- 20. Ulusal Üroloji II. Üroloji Hemşireliği Kongresi, Kasım 2008, Antalya

 • Adaptör Kesici Cilt Koruyucu Stoma Pansuman Aparatı Stomakit İle

Klinik Deneyimlerimiz (abstrak)

6- 8. Ulusal Androloji Kongresi, Mayıs 2009, İzmir

 • Penil Protezlerde Bakım ve Hasta Eğitimi (sunum)

7- Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Ekim 2009, İstanbul

 • Üriner Stoma Bakımı (sunum)

8-  Sağlıkta Kalite Penceresinden Hemşirenin Rolleri ve Hasta Güvenliği, Mayıs 2009, İstanbul (sunum)

9- Hemşirelikte Yeni Uygulamalar, Mayıs 2009, İstanbul (panelist)

10- Hemşirelikte İnovasyon : STOMAKİT’in Gelişim Öyküsü, Mayıs 2009, İstanbul (panelist)

11- Hemşirelikte İnovasyon ve Bulıuşçulık, Kasım 2009, Bolu-Düzce (panelist)

12- Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi, Haziran 2010, Zonguldak

(sunum)

13- 43. Annual Meeting of The European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, (In pediatric patients, Stomakit of use ), June 2010, İstanbul (sunum)

14- Üroloji Hemşireleri Derneği 4. Ulusal Üroloji Hemşireleri Kongresi, Kasım 2010, İstanbul

 • Üriner Stomalarda Hemşirelik Bakımı (sunum)

15- 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2012, Bursa

 • Ürostomili Hastalara Hemşirelik Yaklaşımı ve Stomakit ile Uygulamalı

Stoma Bakımı (sunum)

16- 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan 2012, Bursa

-     Hemşirelikte İnovasyon

 1. İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği, II. Hemşirelik

Sempozyumu, Mayıs 2014, İstanbul

-  Hemşirelikte Bir İnovasyon Örneğinin Hikayesi (sunum)